میترا حجار: دوچرخه تنها ما را از نقطه‌ای به نقطه دیگر نمی‌برد
0 5 سال قبل
به مناسبت اولین روز رسمی دوچرخه سواری در دنیا؛

میترا حجار: دوچرخه تنها ما را از نقطه‌ای به نقطه دیگر نمی‌برد

میترا حجار به مناسب اولین روز رسمی دوچرخه سواری در دنیا، پستی منتشر کرد و از منظر مدنی و اجتماعی موضوع دوچرخه سواری در کلان شهر ها را بررسی کرد.