«گریه‌کن ماچو»؛ آواز قوی کلینت ایستوود در ۹۱ سالگی
1 2 سال قبل
CRY MACHO روی پرده سینماهای آمریکا است

«گریه‌کن ماچو»؛ آواز قوی کلینت ایستوود در ۹۱ سالگی

کلینت ایستوود این روزها با فیلم «گریه کن ماچو» (CRY MACHO) روی پرده سینماها در آمریکا آمده است و احتمالا این آخرین نقش آفرینی زندگی اوست.