درگذشت پسر کافو در جریان بازی فوتبال
1 11 ماه قبل
حمله قلبی بار دیگر از فوتبال قربانی گرفت

درگذشت پسر کافو در جریان بازی فوتبال

پسر سی‌ساله کافو، اسطوره برزیلی در حال بازی کردن فوتبال دچار حمله قلبی شده و از دنیا رفت. او کمی قبل از آن شکایت کرده بود که حال عمومی‌اش خوب نیست.