17 فروردين 1399
اعتراض عکاس ایرانی به سوءاستفاده ترامپ از عکسش
2 یک سال قبل
٦ ماه هویت عکاس را مخفی نگاه داشتم 

اعتراض عکاس ایرانی به سوءاستفاده ترامپ از عکسش

یلدا معیری، عکاس اجتماعی و خبری در ایران، نسبت به سوءاستفاده دونالد ترامپ از عکس او برای انتشار توییت جنگ‌طلبانه اعتراض کرد.