نشان لیاقت ملکه برای کیرا نایتلی و تام هاردی
1 2 سال قبل
در مراسمی که در کاخ باکینگهام برگزار می‌شود؛

نشان لیاقت ملکه برای کیرا نایتلی و تام هاردی

اِما تامپسون، کیرا نایتلی و تام هاردی؛ بازیگران بریتانیایی هستند که امسال از ملکه الیزابت نشان افتخار می‌گیرند.