مادر دختر سیرجانی در دادسرا طرف پسر ضارب را گرفت
124 5 ماه قبل
بعدازاین همه جنجالی که در جامعه و فضای مجازی ایجاد شد؛

مادر دختر سیرجانی در دادسرا طرف پسر ضارب را گرفت

ضارب دختر سیرجانی که به صورت وحشیانه‌ای این دختر تنها را مورد ضرب و شتم قرار داده بود، دستگیر شد؛ اما خانواده دختر در دادسرا رضایت داده و حتی مادر دختر طرف آن مذکر وحشی را گرفته است.