سکانسی از سریال ستایش که خشم مخاطبان را به همراه داشت (ویدئو)
2 یک سال قبل
بازی زیبای فریبا نادری در نقش پری سیما

سکانسی از سریال ستایش که خشم مخاطبان را به همراه داشت (ویدئو)

بعد از مرگ صابر، همسر دومش که قاتل او نیز به‌حساب می‌آید هم‌زمان که اشک می‌ریزد و در آغوش دختران شوهرش است، پای حشمت فردوس را وسط می‌کشد.