31 فروردين 1398
تصویری از نوجوانی خشایار الوند در اینستاگرام بازیگر «پایتخت»
1 5 روز قبل

تصویری از نوجوانی خشایار الوند در اینستاگرام بازیگر «پایتخت»

هدایت هاشمی بازیگر سریال «پایتخت» تصویری از نوجوانی خشایار الوند در فیلم «آوار» منتشر کرد.