کدام قانون گفته که تمام بازیگران باید خوشگل باشند؟/شایعه کردند که به خاطر سرطان زمین‌گیر شده‌ام
1 یک ماه قبل
هایده حائری:

کدام قانون گفته که تمام بازیگران باید خوشگل باشند؟/شایعه کردند که به خاطر سرطان زمین‌گیر شده‌ام

بازیگر فیلم سینمایی «زبان مادری» گفت: بسیاری از بازیگران پرکار امروز سینما از جمله شاگردان من بوده اند، من می دانم که آنها بازیگران قدر قدرتی نیستند اما سیستم سرمایه داری به نوعی پیش رفته که همه بازیها به آنها می رسد.