نیک جوناس در جومانجی 3
3 یک سال قبل
ماجرای شخصیت الکس ادامه دارد؛

نیک جوناس در جومانجی 3

نیک جوناس، بازیگر نقش شخصیت الکس در فیلم جومانجی، در قسمت سوم این مجموعه هم حضور خواهد داشت.