17 فروردين 1399
«مار بازی» توقیف نشده است
1 11 ماه قبل
ممنوع‌الکاری یکی از عوامل نمایش؛

«مار بازی» توقیف نشده است

نمایش «مار بازی» ازلحاظ محتوایی مشکلی ندارد و کار به دلیل ممنوع‌الکاری یکی از عوامل به صحنه نمی‌رود.