تخلف در تبلیغات نمایش میلیاردی «بینوایان»
0 یک سال قبل
هنوز بازبینی نهایی صورت نگرفته است

تخلف در تبلیغات نمایش میلیاردی «بینوایان»

سرپرست شورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی درباره تبلیغات شهری نمایش «بینوایان» درحالی‌که هنوز بازبینی نهایی آن صورت نگرفته است، توضیحاتی را ارائه داد.