27 فروردين 1400
چنگیز جلیلوند یک گنجینه ارزشمند بود
1 4 ماه قبل
آقای دوبله ایران درگذشت

چنگیز جلیلوند یک گنجینه ارزشمند بود

ناصرممدوح: شنیدن خبر درگذشت چنگیز جلیلوند بسیار برای من شوکه کننده بود.