دل نوشته غم‌بار مژگان شجریان برای پدرش: ایکاش مرگ ستاره حقیقت نداشت
0 4 ماه قبل
در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد:

دل نوشته غم‌بار مژگان شجریان برای پدرش: ایکاش مرگ ستاره حقیقت نداشت

مژگان شجریان در غم فوت پدرش، دل نوشته‌ای منتشر کرد که در آن آمده است: ایکاش مرگ ستاره حقیقت نداشت و آرزوها همیشه رنگ حقیقت می‌یافت و من نبودم و مرگ ستاره‌ام را نمی‌دیدم.