31 فروردين 1400
شاگرد بهرام بیضایی: از «ستایش» انتقاد می‌شود چون مخاطب آن را دوست دارد
1 یک سال قبل
مهدی میامی بازیگر نقش غلومی می‌گوید:

شاگرد بهرام بیضایی: از «ستایش» انتقاد می‌شود چون مخاطب آن را دوست دارد

مهدی میامی، بازیگر نقش غلامی در سریال «ستایش» به انتقادات واردشده به گریم بازیگران پاسخ داد و معتقد است اگر حجم انتقادات بالا است به این دلیل است که مخاطب سریال «ستایش» را پسندیده و این سریال بسیار دیده‌شده است.