تمجید سایت AFC از رسن و قائدی
1 17 روز قبل
دو ستاره تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس

تمجید سایت AFC از رسن و قائدی

سایت رسمی AFC، دو ستاره تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس را جزو هفت بازیکنانی نام برد که می‌توانند نقاط کانونی تیم‌های خود باشند، نام برد.

دختر همراه مهدی قائدی از جزئیات حادثه گفت
2 یک سال قبل
هنوز هویت راننده ارابه مرگ مشخص نشده است؛

دختر همراه مهدی قائدی از جزئیات حادثه گفت

مهدی قائدی همچنان به‌عنوان راننده ارابه مرگ معرفی نمی‌شود؛ لاله بعد از مدت‌ها سکوتش را شکسته و از جزئیات حادثه می‌گوید اما...

جزئیات جدید از وضعیت جسمانی قائدی
1 2 سال قبل
از سوی پزشک جراح تشریح شد؛

جزئیات جدید از وضعیت جسمانی قائدی

جراح بازیکن تیم فوتبال استقلال آخرین وضعیت جسمانی وی را تشریح کرد و گفت: طحال این بازیکن آسیب ندیده و تخلیه نشده است.