27 فروردين 1400
«محمد محبی» خودش را به ویلموتس معرفی کرد
1 یک سال قبل
پدیده لیگ در اردوی تیم ملی

«محمد محبی» خودش را به ویلموتس معرفی کرد

محمد محبی - پدیده سپاهان در لیگ برتر نوزدهم - در تمرین امروز تیم ملی فوتبال حضور یافت و خودش را به ویلموتس معرفی کرد.