محمدعلی کشاورز پیام روز تئاتر را صادر کرد
2 8 ماه قبل
رونمایی از پوستر روز ملی هنرهای نمایشی در سال ۹۸؛

محمدعلی کشاورز پیام روز تئاتر را صادر کرد

روز چهارشنبه ۲۲ اسفندماه با حضور مدیرکل هنرهای نمایشی در منزل محمدعلی کشاورز، این هنرمند پیام روز ملی هنرهای نمایشی را صادر و امضاء کرد.