17 فروردين 1399
سومین دوره جشنواره سراسری نقالی و پرده‌خوانی غدیر
2 یک سال قبل
با عنوان نقالان علوی شروع می‌شود

سومین دوره جشنواره سراسری نقالی و پرده‌خوانی غدیر

محمد صائبی می‌گوید: سومین دوره جشنواره سراسری نقالی و پرده‌خوانی غدیر با عنوان نقالان علوی در حالی شروع می‌شود که برگزاری دو دوره قبل این جشنواره با موفقیت همراه بوده است.