13 فروردين 1399
محمد انصاری به تراکتور می‌رود
1 9 ماه قبل
انتقال جنجالی؛

محمد انصاری به تراکتور می‌رود

مدافع پرسپولیس به دنبال جدایی از این تیم و یک انتقال جنجالی قرار دارد.