31 فروردين 1403
ویدئویی دیگر از خالق «ولکنم به چشات اتصالی کرده»
3 5 سال قبل
محمدرضا ژاله از فعالیت اجتماعی زنان حمایت کرد؛

ویدئویی دیگر از خالق «ولکنم به چشات اتصالی کرده»

محمدرضا ژاله خالق کلیپ معروف «ولکنم به چشات اتصالی کرده» در جدیدترین اثر ویدئویی خود از فعالیت اجتماعی زنان در جامعه حمایت می‌کند.