دلیل انتقال فیگو به رئال بعد از 19 سال فاش شد
1 یک سال قبل

دلیل انتقال فیگو به رئال بعد از 19 سال فاش شد

اسطوره فوتبال پرتغال بعد از 19 سال فاش کرد به چه دلیل اقدام به ترک بارسلونا و حضور در رئال مادرید کرد.