تصویربرداری «دستبند» به پایان رسید
0 14 روز قبل

تصویربرداری «دستبند» به پایان رسید

عرفان پورمحمدی تصویربرداری فیلم کوتاه داستانی «دستبند» را به پایان رساند.