13 فروردين 1399
پروژه جنجالی دولت احمدی‌نژاد در دولت دوم روحانی تکمیل می‌شود
3 6 ماه قبل
ادامه تولید پروژه سینمایی «لاله»

پروژه جنجالی دولت احمدی‌نژاد در دولت دوم روحانی تکمیل می‌شود

پروژه سینمایی «لاله» محصول دولت دهم که با سفارش ویژه رئیس‌جمهور وقت در دست تولید بود حالا در دولت دوازدهم قرار است به سرانجام برسد.