یک فرصت ناگهانی برای اکران فیلمی از شهاب حسینی
1 یک سال قبل

یک فرصت ناگهانی برای اکران فیلمی از شهاب حسینی

کارگردان فیلم سینمایی «نبات» مطرح کرد: به‌صورت ناگهانی زمانی برای اکران فیلم ما خالی شد و ما هم از این فرصت استفاده کردیم چراکه شرایط اکران در ایران بسیار سخت است و اگر از فرصت‌های ناگهانی استفاده نشود، فرصت اکران را از دست می‌رود.