رضا میر کریمی: فیلم بعدی‌ام یک قصه جنگی است
1 10 ماه قبل
بر اساس خاطرات خودم می‌سازم

رضا میر کریمی: فیلم بعدی‌ام یک قصه جنگی است

رضا میر کریمی قصد دارد برای فیلم بعدی‌اش روی یک سوژه دفاع مقدسی بر اساس خاطرات خودش کار کند.