27 فروردين 1400
طنز فوتبالی برای تغییر حال و هوا (ویدئو)
1 یک سال قبل

طنز فوتبالی برای تغییر حال و هوا (ویدئو)

مازیار کپیدار فیلم‌بردار و تدوین گر برنامه نود و فوتبال ۱۲۰ است، طنزی جالب از لحظات فوتبالی لیگ برتر را تدوین و تنظیم کرده است.