خروج حاتمی کیا از کرونا/ 12 هزار تومان بدهید سینمایی ببینید
0 11 ماه قبل
نمایش آنلاین از یکشنبه ۲۴ فروردین

خروج حاتمی کیا از کرونا/ 12 هزار تومان بدهید سینمایی ببینید

فیلم «خروج»، بیستمین اثر سینمایی ابراهیم حاتمی کیا، از یکشنبه ۲۴ فروردین، به‌صورت نمایش آنلاین، عرضه خواهد شد.