31 فروردين 1400
رقص و قمه‌کشی مجید صالحی در «سریال سیاوش» (ویدئو)
6 یک ماه قبل
قسمت هفتم هم منتشر شد؛

رقص و قمه‌کشی مجید صالحی در «سریال سیاوش» (ویدئو)

مجید صالحی در سکانسی زیبا از قسمت هفتم سریال «سیاوش» برای وصول چک برگشتی غلام مفت بر به پاتوق او می‌رود و با نوچه‌هایش درگیری شدیدی پیدا می‌کند.