27 فروردين 1400
مخالفت فراستی با نظر مشاور رئیس‌جمهور: «چرنوبیل» سریال بدی است!
1 یک سال قبل

مخالفت فراستی با نظر مشاور رئیس‌جمهور: «چرنوبیل» سریال بدی است!

این بار مسعود فراستی در میز نقد برنامه هفت به حسام‌الدین آشنا تاخت.