در بی دفاعی محض مجید بهرامی؛ امیرابراهیمی از اعترافات جنجالی اش راضی است
2 5 ماه قبل
مجبور به انکار بودم اما حالا که همه‌چیز را گفتم، حس رضایت دارم

در بی دفاعی محض مجید بهرامی؛ امیرابراهیمی از اعترافات جنجالی اش راضی است

زهرا امیرابراهیمی می‌گوید: «مجموع شرایط ۱۳ سال گذشته من را وارد بازی‌ای کرد که به‌ناچار و برای حفظ امنیت و آرامش خودم و خانواده‌ام موضوعی را انکار کنم که به‌خودی‌خود از آن ابایی نداشتم؛ اما از اینکه واقعیت را با صدای بلند برای مردم ایران گفتم احساس رضایت می‌کنم.»