ستاره «بازی تاج‌وتخت»، همبازی جدید آنجلینا جولی
1 2 سال قبل

ستاره «بازی تاج‌وتخت»، همبازی جدید آنجلینا جولی

قرار گرفتن ریچارد مدن در مقابل آنجلینا جولی فروش هر فیلمی را در گیشه تضمین خواهد کرد.