17 فروردين 1399
دستور قضایی برای توقیف نمایش «رؤیای شب تابستان»
1 یک سال قبل
مدیرکل هنرهای نمایشی خبر داد؛

دستور قضایی برای توقیف نمایش «رؤیای شب تابستان»

مدیرکل هنرهای نمایشی از توقف اجرای نمایش «رؤیای شب تابستان» به کارگردانی مریم کاظمی با دستور قضایی و تلاش برای اجرای دوباره آن خبر داد.