30 ارديبهشت 1398
سازندگان «بازی تاج‌وتخت» به سراغ جنگ ستارگان می‌روند
1 4 روز قبل

سازندگان «بازی تاج‌وتخت» به سراغ جنگ ستارگان می‌روند

دیوید بنیوف و دنیل بی وایس، در فیلم جدید جنگ ستارگان حضور خواهند داشت.