سازندگان «بازی تاج‌وتخت» به سراغ جنگ ستارگان می‌روند
2 یک سال قبل

سازندگان «بازی تاج‌وتخت» به سراغ جنگ ستارگان می‌روند

دیوید بنیوف و دنیل بی وایس، در فیلم جدید جنگ ستارگان حضور خواهند داشت.