سحر خدایاری به هوش نیامد و مُرد
4 4 ماه قبل
گزارش صمدپور از دختری که خودسوزی کرد

سحر خدایاری به هوش نیامد و مُرد

شاهین صمدپور که قبلاً از احوال سحر خدایاری و بی‌هوش بودن او خبر می‌داد، روز دوشنبه از فوت او در بیمارستان سوانح سوختگی تهران خبر داد.