27 فروردين 1400
رضا شیری اعتراف کرد: هدفم از مهاجرت به ترکیه زدن سایت بت بود
0 2 ماه قبل
«از همه ممنونم حتى اونایى که فحش دادن»

رضا شیری اعتراف کرد: هدفم از مهاجرت به ترکیه زدن سایت بت بود

رضا شیری از خوانندگان پاپ ایران، اعتراف کرد که قصدش از مهاجرت به ترکیه زدن سایت قمار و شرط‌بندی (بت) بوده است ولی خیلی عوامل باعث شد که این اتفاق نیافتد؛ او دراین‌باره نوشت: از همه ممنونم حتى اونایى که فحش دادن و فهمیدم که اون مسیر براى من نبود.