زوج جوان پاساژ گلستان اراک، ترند رسانه‌های اجتماعی (فیلم)
39 یک سال قبل
تا صدور حکم نهایی با قرار وثیق آزاد شدند؛

زوج جوان پاساژ گلستان اراک، ترند رسانه‌های اجتماعی (فیلم)

زوج جوانی که در پاساژ گلستان اراک به خاطر درخواست ازدواج مغایر با شئونات اسلامی دستگیرشده بودند، ترند رسانه‌های اجتماعی شدند.