خسرو سینایی،  کارگردان سرشناس سینمای ایران بر اثر کرونا درگذشت
0 9 روز قبل
خداحافظی پیشکسوت سینمای ایران بدلیل کرونا؛

خسرو سینایی، کارگردان سرشناس سینمای ایران بر اثر کرونا درگذشت

فرح اصولی، همسر خسرو سینایی، از درگذشت این کارگردان سرشناس سینمای ایران به دلیل ابتلا به کرونا خبر داد.