شیوه عجیب انتخاب مرحوم شهبازی توسط ایرج طهماسب (ویدئو)
2 3 ماه قبل
پیرمرد «زیر درخت هلو» چگونه انتخاب شد؛

شیوه عجیب انتخاب مرحوم شهبازی توسط ایرج طهماسب (ویدئو)

حضور شهبازی در فیلم زیر درخت آلبالو، خاطرات فراموش نشدنی را برجای گذاشت؛ نحوه انتخاب او توسط ایرج طهماسب هم بسیار عجیب و دیدن است.