13 فروردين 1399
وحید شمسایی دوباره با حسین شمس وارد جنگ شد
2 7 ماه قبل
ساعاتی پس از استعفای رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال

وحید شمسایی دوباره با حسین شمس وارد جنگ شد

حسین شمس و وحید شمسایی که مدت‌ها بود پرچم سفید را در مقابل یکدیگر بالاگرفته بودند حالا ناخواسته وارد جنگی دوباره باهم شده‌اند.