واکنش توئیتری رئیس سازمان سینمایی به اسامی غیرایرانی فیلم‌های سینمای ایران
0 7 ماه قبل
در راستای فرهنگ سازی

واکنش توئیتری رئیس سازمان سینمایی به اسامی غیرایرانی فیلم‌های سینمای ایران

حسین انتظامی از رعایت یک نکته به ظاهر ساده اما فرهنگ‌ساز در فیلم‌های سینمای ایران نوشت.