17 فروردين 1399
پست اینستاگرامی پرویز پرستویی درباره جوجه اردک زشت (عکس)
4 یک سال قبل
مقدمه‌ای که در یکی از کتاب‌های مدیریتی آمده است؛

پست اینستاگرامی پرویز پرستویی درباره جوجه اردک زشت (عکس)

پرویز پرستویی در اینستاگرام خود پستی از جوجه اردک زشت منتشر کرد که در بخشی از آن آمده است: دنیا پر است از جوجه اردک‌های زشتی که هرگز نمی‌فهمند که اردک نبوده‌اند.