«جن گیر» وحشت را به صحنه تئاتر کشاند
0 2 سال قبل
با استفاده از تکنیک های مختلف

«جن گیر» وحشت را به صحنه تئاتر کشاند

نمایش «جن گیر» که این روزها در تئاتر فونیکس شهر لندن در حال اجرا است به زعم بسیاری از منتقدان تئاتر انگلستان توانسته وحشت را به صحنه تئاتر منتقل کند.