27 فروردين 1400
سرمربی سابق پرسپولیس گزینه هدایت باشگاه قطری
0 2 ماه قبل
گابریل کالدرون جایگزین هاینتس فرانسوی

سرمربی سابق پرسپولیس گزینه هدایت باشگاه قطری

سرمربی سابق پرسپولیس برای خروج تیم الخور از شرایط بحرانی به گزینه اصلی هدایت این تیم تبدیل شده است.