جسارت صبا کمالی به ساحت امام حسین حکم بازداشتش را به دنبال داشت
1 10 ماه قبل
خشم کاربران موجب شد؛

جسارت صبا کمالی به ساحت امام حسین حکم بازداشتش را به دنبال داشت

در پی جسارت صبا کمالی بازیگر تلویزیون به ساحت امام حسین (ع)، دستور جلب این بازیگر صادر شد.