قمقمه آب دردساز برای یک رکابزن در تور دوفرانس
0 یک ماه قبل
دوچرخه سواری جایگاه نخست معتبر ترین تور جهان را از دست داد

قمقمه آب دردساز برای یک رکابزن در تور دوفرانس

یک رکاب زن فرانسوی به دلیل گرفتن قمقمه آب در تور دوفرانس جریمه زمانی شد و جایگاه نخست را از دست داد.