توزیع ساندیس‌های سمی در بهشت‌زهرا (ویدئو)
1 11 ماه قبل
متهم دستگیر شد؛

توزیع ساندیس‌های سمی در بهشت‌زهرا (ویدئو)

تعدادی ساندیس سمی توسط فردی میان‌سال بین افراد حاضر در بهشت‌زهرا توزیع شد که مأموران به‌موقع خبردار شدند.