انتخاب یک بازیگر بد چهره برای نقش ابن‌سینا
1 8 ماه قبل
خسرو معتضد انتقاد کرد؛

انتخاب یک بازیگر بد چهره برای نقش ابن‌سینا

خسرو معتضد در نقد و بررسی فیلم «طبیب» با تأکید بر اینکه این فیلم جعلِ محض است و کارگردانش در انتخاب بن کینگزلی بد ذوقی به خرج داده. گفت: ابن‌سینا زیبا بوده و معلوم نیست این پیرمرد چه میراثی از ما می‌خواهد.