رنگ موردعلاقه سحر قریشی حذف شد
1 17 روز قبل
سؤالات حاشیه‌دار «برنده‌ باش»

رنگ موردعلاقه سحر قریشی حذف شد

تهیه‌کننده «برنده باش» با اشاره به سؤالاتی که در اپلیکیشن مسابقه ساز شد، گفته: سؤالی که درباره رنگ موردعلاقه یکی از بازیگران (سحر قریشی) مربوط به اوایل تولید برنامه و از میان سؤالات اپلیکیشن بود و حذفش شد.