17 فروردين 1399
نقاشی‌های «باب راس» برای اولین بار روی دیوار یک نمایشگاه می‌رود
1 11 ماه قبل

نقاشی‌های «باب راس» برای اولین بار روی دیوار یک نمایشگاه می‌رود

برخی از تابلوهای نقاشی «باب راس»، مجری برنامه «لذت نقاشی» پس از سال‌ها و برای اولین‌ باربر روی دیوارهای یک موزه هنری می‌روند.